Studie úpravy okolí nádraží Bubeneč

Studie úpravy okolí nádraží Bubeneč.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 03/2012

Historická budova nádraží Praha – Bubeneč je jednou z technických památek Prahy 6 – byla postavena a uvedena do provozu v roce 1850 jako součást Severní státní dráhy. Vzhledem k tomu, že České dráhy v budoucnu budovu nebudou pro svůj provoz využívat, je třeba najít nový urbanistický význam areálu nádraží v kontextu urbanistické struktury a atraktivit Prahy 6, zejména co se týče řešení a úpravy pěších vztahů, cyklistické dopravy a rekreačních vztahů, vazeb k atraktivitám a urbanistickým hodnotám souvisejícího území a následně ověřit vhodné možnosti využití a úprav stávajících objektů.

Předmětem první etapy řešení je tato studie dopravně-urbanistických vztahů nádraží Praha – Bubeneč, řešící nové začlenění a vazby areálu nádraží k atraktivitám a městské infrastruktuře okolí, zejm. vazby k prostoru a atraktivitám Stromovky, oblasti Císařského mlýna, Malé říčky a plavebního kanálu, areálu Lindleyovy čistírny (Ekotechnické muzeum) oblasti Podbaby a Paťanky, oblasti Bubenče (Zelený pás Dejvic, Českomalínská, Krupkovo nám.) a to jak pro pěší, tak pro cyklistickou dopravu a rekreační cyklistiku, řešení podmínek pro parkování potenciálních návštěvníků, náměty na řešení a začlenění prostoru po bývalé vlečce papírny apod., náměty a doporučení na využití areálu.

Soubory: