OVĚŘOVACÍ STUDIE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU V AREÁLU KASÁREN GENERÁLA PÍKY – PRAHA 6

OVĚŘOVACÍ STUDIE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU V AREÁLU KASÁREN GENERÁLA PÍKY – PRAHA 6

Klient: Ministerstvo obrany ČR - AHNM

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 01/2017

Ověřovací studie umístění nového administrativního objektu MO ČR v areálu kasáren Generála Píky v Dejvicích – doplnění původní prostorové koncepce jižní části Dejvic podle koncepce prof. Antonína Engela.