SOUTĚŽ CPP 2015 – OBNOVA NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD - ŘEVNICE

SOUTĚŽ CPP 2015 – OBNOVA NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD - ŘEVNICE

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch, Bc. Viktor Valouch

Datum: 09/2015

Návrh nedopatřením odevzdán po termínu - neposuzován.

Historické náměstí v Řevnicích má svůj osobitý charakter – parkový střed + městské pěší plochy po obvodu. Charakteristickým prvkem jsou především lípy – zejména jako aleje po obvodu náměstí – tento specifický fenomén a celkový charakter náměstí se návrh snaží zachovat a posílit.

Náměstím prochází hlavní komunikace II/115, která je jeho nedílnou součástí. Parkování na náměstí a v jeho bezprostředním okolí je součástí života města a mělo by být v přiměřené míře zachováno. Jedním z hlavních cílů je dopravní zklidnění náměstí při zachování průjezdné a obslužné dopravy. Prioritou je zlepšení podmínek pro pěší, průchodnost náměstí a logické propojení jeho jednotlivých částí.

Náměstí je chápáno především jako osobitý polyfunkční městský prostor, poskytující místo pro řadu různých pravidelných i příležitostných aktivit a pestrý život města. Návrh se snaží zachovat a rozvinout současný charakter náměstí, posílit jeho atraktivity a odstranit některé nedostatky a vady na kráse. Na plochách, uvolněných od dopravy, navrhujeme nové městské prostory tržiště, venkovního hlediště s pódiem a kulturně-společenským potenciálem a klidový kulturní prostor ve vazbě na Modrý domeček.