SOUTĚŽ CPP 2014 – REVITALIZACE NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVCŮ V NYMBURCE

SOUTĚŽ CPP 2014 – REVITALIZACE NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVCŮ V NYMBURCE

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch, Bc. Viktor Valouch

Datum: 01/2015

Návrh oceněn 3. cenou.

Cílem a smyslem navrhovaného uspořádání a revitalizace náměstí je vrátit mu charakter živého společenského prostoru a místa pro různé aktivity a příležitosti městského života. K tomu by měly sloužit tyto dílčí návrhy a prostředky:

·         redukce rozsahu ploch vymezených pro automobilovou dopravu a parkování

·         logická a přehledná organizace dopravního provozu v prostoru náměstí a vazby na okolí

·         uvolnění a rozšíření střední části náměstí pro různé „ad hoc“ aktivity

·         uvolnění chodníků pro pěší dopravu a jejich propojení se střední částí náměstí

·         zachování současné kapacity parkování v dobré vazbě na návštěvnické atraktivity

·         vymezení adekvátního prostoru pro situování venkovních předzahrádek restaurací

·         obnovení vodního motivu „hodinové fontány“ a jejího dynamického působení na náměstí