SOUTĚŽ CELKOVÉ ŘEŠENÍ VÍTĚZNÉHO NÁMĚSTÍ

SOUTĚŽ CELKOVÉ ŘEŠENÍ VÍTĚZNÉHO NÁMĚSTÍ

Vypisovatel: Magistrát hl. m. Prahy

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Viktor Valouch, spolupráce ing. Aleš Merta

Datum: 07/2018

Mezinárodní soutěž na řešení Vítězného náměstí v Praze 6.

ANOTACE NÁVRHU:

·      Vítězné náměstí je ústředním bodem Engelovy kompozice - návrh tento význam potvrzuje.

·      Návrh redukuje dopravní plochy a uvolňuje střed náměstí pro městské funkce a pěší.

·      Doprava je vedena po objezdu se světelně řízenými křižovatkami navazujících komunikací. Po obvodu je obousměrná cyklotrasa. Šířka stávajících chodníků je zachována.

·      Návrh počítá s maximální prostupností prostoru pro pěší. Na vestibul metra navazuje přístup do náměstí a ke stanicím MHD.

·      Tramvaj je vedena po vnitřní straně objezdu, zastávky jsou v JZ kvadrantu s přímou vazbou na metro.

·      Náměstí má část reprezentační, pobytovou a aktivní, jejich rozdělení a funkce se mohou podle potřeby prolínat. Užívání veřejného prostoru může mít celou řadu podob.

·      Návrh počítá s užitím architektonicky vhodných materiálů a s kompletní obnovou zeleně.