PRINCIPY STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ REGULACE V JZ KVADRANTU MUK MALOVANKA

Objednatel: Městská část Praha 6, Odbor územního rozvoje

Zpracovatel: PUDIS a.s. a VHE a spol., s.r.o. – ing. arch. Klement Valouch

Oblast pod střešovickými a břevnovskými stráněmi, v jejíž těžišti se nalézá rozsáhlá mimoúrovňová křižovatka Malovanka není jistě ještě dalšímu územnímu rozvoji uzavřena. Svědčí o tom i aktuálně připravovaný záměr na dostavbu hotelu Pyramida, který ve svém návrhu nelze pojímat izolovaně. V území jistě není posledním. Dokumentace Principy stavební a dopravní regulace v JZ kvadrantu MUK Malovanka, se zabývá analýzou podmínek území, a zejména zásadami dopravní obsluhy a regulací prostoru pro plánovanou dostavu hotelu Pyramida. Čerpá přitom ovšem z východisek a podmínek území, která nelze zanedbat.