Dopravně urbanistická studie Libeňské spojky

Dopravně-urbanistická studie řešení území v trase Libeňské spojky v Praze 8 – Libni.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI (kooperace pro SATRA s.r.o.)

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch a Ing. arch. Jiřina Sedláčková, spolupráce ing. Pavel Šourek, ing. Pavel Kraus – SATRA s.r.o.

Datum: 2005