Dopravně-urbanistické projekty

STUDIE DOPRAVNÍHO ZKLIDNĚNÍ OBLASTI JINONIC v souvislosti se stavbou Radlické radiály

STUDIE DOPRAVNÍHO ZKLIDNĚNÍ OBLASTI JINONIC v souvislosti se stavbou Radlické radiály

Klient: Městská část Praha 5

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 12/2016

Návrh dopravního zklidnění a urbanisticko-architektonických úprav parteru veřejných prostorů v oblasti Jinonic a Butovic v souvislosti s připravovanou stavbou Radlické radiály.

Studie zklidnění severojižní magistrály v centru Prahy

Dopravně-urbanistická studie zklidnění Severojižní magistrály v Praze v úseku Bolzanova – Rumunská (Nuselský most) – převedení dopravní trasy do tunelů v koridoru za budovou Muzea a návrh řešení zklidněného uličního parteru a souvisejících městských prostorů.

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy - kooperace pro SATRA s.r.o.;

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. Pavel Šourek, ing. Lukáš Rákosník, Michal Jaňour (SATRA s.r.o.) vizualizace ARTOO s.r.o.

Datum: 11/2008

RADLICKÁ RADIÁLA – STUDIE PROPOJENÍ TUNELŮ JINONICE A BUTOVICE

RADLICKÁ RADIÁLA – STUDIE PROPOJENÍ TUNELŮ JINONICE A BUTOVICE

Klient: OSI MHMP  -  kooperace pro sdružení SATRA - PUDIS

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 03/2018

·         Variantní ověření urbanistického řešení v oblasti propojení tunelů Jinonice a Butovice na Radlické radiále.

RADLICKÁ RADIÁLA – DÚR – URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

RADLICKÁ RADIÁLA – DÚR – URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Klient: OSI MHMP subdodávka pro sdružení PUDIS - SATRA

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 12/2016

Návrh urbanistického a architektonického řešení objektů Radlické radiály v úrovni dokumentace pro územní řízení.

STUDIE ZAKRYTÍ PROSTORU PŘED PORTÁLY STRAHOVSKÉHO TUNELU MÚK MALOVANKA – FORMULACE ZÁMĚRU

STUDIE ZAKRYTÍ PROSTORU PŘED PORTÁLY STRAHOVSKÉHO TUNELU MÚK MALOVANKA – FORMULACE ZÁMĚRU

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 06/2016

Ideová studie v úrovni „formulace záměru“ zakrytí prostoru před portálem Strahovského tunelu a MÚK Malovanka.

STAVBA Č. 9567 RADLICKÁ RADIÁLA JZM – SMÍCHOV - VARIANTNÍ ŘEŠENÍ ÚSEKU MÚK BUCHAROVA – MÚK BUTOVICE

Objednatel: Hlavní město Praha – INV

Zpracovatel: Společnost PUDIS – SATRA

Urbanistické a architektonické řešení VHE a spol., s.r.o. – ing. arch. Klement Valouch

Účelem studie je ve vymezeném úseku připravit k posouzení alternativy ke stavbě Radlické radiály, proti řešení předloženému k územnímu řízení a případně schválené úpravy projektu projednané a schválené Radou HMP implementovat následně do projektu stavby č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov.

MĚSTSKÝ OKRUH A LIBEŇSKÁ SPOJKA - DÚR

Klient: Hl. m. Praha

Autoři: Kolektiv SATRA, PUDIS, METROPROJEK, JKA ARCHITEKTI, a VHE a spol., s.r.o.

Urbanistické a architektonické řešení staveb 0081 a 8313 ing. arch. Klement Valouch

Datum: 03/2022

Dokumentace pro územní rozhodnutí další etapy Městského okruhu v Praze – stavby 0081 – Pelc Tyrolka – Balabenka a 8313 - Libeňská spojka – urbanistické a architektonické řešení.

DORAVNÍ STUDIE STARÁ RUZYNĚ

Objednatel:        Úřad Městské části Praha 6 – Kancelář architekta

Autor:                  Ing. arch. Klement Valouch

Datum:                12/2018

URBANISTICKO DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTSKÝ OKRUH A LIBEŇSKÁ SPOJKA

URBANISTICKO DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTSKÝ OKRUH A LIBEŇSKÁ SPOJKA

Klient: Hl. m. Praha

Autoři: Kolektiv SATRA, PUDIS, METROPROJEK, JKA ARCHITEKTI

Datum: 06/2019

Dopravně-urbanistické řešení studie další etapy Městského okruhu v Praze – stavby 0091 – Pelc Tyrolka – Balabenka a 8313 - Libeňská spojka.

TECHNICKÁ STUDIE PRO OBLAST BUTOVIC A JINONIC

TECHNICKÁ STUDIE PRO OBLAST BUTOVIC A JINONIC

Klient: Hlavní město Praha, odbor INV

Autor: ing. arch. Klement Valouch

Spolupráce: PUDIS a.s.

Datum: 11/2018

Syndicate content