RADLICKÁ RADIÁLA – STUDIE PROPOJENÍ TUNELŮ JINONICE A BUTOVICE

RADLICKÁ RADIÁLA – STUDIE PROPOJENÍ TUNELŮ JINONICE A BUTOVICE

Klient: OSI MHMP  -  kooperace pro sdružení SATRA - PUDIS

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 03/2018

·         Variantní ověření urbanistického řešení v oblasti propojení tunelů Jinonice a Butovice na Radlické radiále.

·         VARIANTA A – vychází z platného územního plánu Prahy, využití území pro parkovou a rekreační zeleň, sportovní halu a sportoviště a pro zástavbu RD ve vazbě na Staré Butovice

·         VARIANTA B – podmíněna změnou územního plánu, Nová Radlická ulice je koncipována jako městská třída provázená obytnou zástavbou s vybaveností v parteru, výhledově obytné využití i v západní části areálu Jinonických kasáren.