DORAVNÍ STUDIE STARÁ RUZYNĚ

Objednatel:        Úřad Městské části Praha 6 – Kancelář architekta

Autor:                  Ing. arch. Klement Valouch

Datum:                12/2018

Oblast jižně od historického jádra Ruzyně prošla v posledním období urbanistickým vývojem, který nebyl dostatečně koordinován a řízen podrobnější územně-plánovací dokumentací. Pro koordinaci a řízení další dostavby na dosud nezastavěných a přitom zastavitelných pozemcích stanovuje studie regulační a koordinační podmínky především s cílem vytvoření ucelené a prostupné sítě veřejných prostorů a komunikací, umožňující potřebnou dopravní obsluhu, vybavení území inženýrskými sítěmi a zabezpečující prostupnost území pro motorovou, cyklistickou i pěší dopravu.