Městský parter, parky

Studie zklidnění severojižní magistrály v centru Prahy

Dopravně-urbanistická studie zklidnění Severojižní magistrály v Praze v úseku Bolzanova – Rumunská (Nuselský most) – převedení dopravní trasy do tunelů v koridoru za budovou Muzea a návrh řešení zklidněného uličního parteru a souvisejících městských prostorů.

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy - kooperace pro SATRA s.r.o.;

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. Pavel Šourek, ing. Lukáš Rákosník, Michal Jaňour (SATRA s.r.o.) vizualizace ARTOO s.r.o.

Datum: 11/2008

REVITALIZACE SKLÁDKY VE SLIVENCI

REVITALIZACE SKLÁDKY VE SLIVENCI

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – Odbor technické infrastruktury

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Zpracováno pro Satra s.r.o.

Datum: 01/2016

Studie využití prostoru bývalé skládky komunálního odpadu ve Slivenci a Velké Chuchli v Praze pro volnočasový a rekreační areál.

NÁVRH ÚPRAVY JIŽNÍHO PŘEDPOLÍ PÍSECKÉ BRÁNY

NÁVRH ÚPRAVY JIŽNÍHO PŘEDPOLÍ PÍSECKÉ BRÁNY.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Autorka objektu fontány "Vějíř Žofie Chotkové" - akad. soch. Martina Hozová, spolupráce Jan Paclík

Technologická část fontány: Jan Kuneš

Datum: 12/2012

Studie úpravy parteru a využití prostoru před Píseckou bránou a původní trasy Chotkovy silnice.

NÁVRH ŘEŠENÍ „PARKU EVROPY“ V PRAZE 6

NÁVRH ŘEŠENÍ „PARKU EVROPY“ V PRAZE 6.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 12/2012

Záměrem a cílem rekonstrukce parkové plochy mezi Evropskou třídou a ul. Velvarskou je vytvořit zde městský prostor, symbolizující vztahy Městské části Praha 6 s evropskými městy, se kterými má (nebo výhledově bude mít) Praha 6 v tomto ohledu družební kontakty.

REGENERACE PROSTORU BAROKNÍHO OPEVNĚNÍ SEVERNĚ OD PRAŽSKÉHO HRADU

REGENERACE PROSTORU BAROKNÍHO OPEVNĚNÍ SEVERNĚ OD PRAŽSKÉHO HRADU

Klient: Městská část Praha 6 – spolupráce pro SATRA s.r.o.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Spolupráce: ing. Pavel Šourek, Michal Jaňour - SATRA

Datum: 12/2012

Objekt GNÓMÓN – park Moravanů

Projekt objektu slunečních hodin v parku Moravanů na Malém Břevnově, ukazujících čas slunovratů a rovnodenností – zatím nerealizováno.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: ing. arch. Klement Valouch

Datum: 2010

Studie regenerace území v pásmu barokního opevnění Dejvice - Pražský hrad

Studie regenerace území bývalého barokního opevnění severně od areálu Pražského hradu, zabývající se dopravním zklidněním prostoru, zapojením bastionů do okruhu atraktivit oblasti Hradu a dořešením vztahů území k připravované stavbě Městského okruhu v oblasti Prašného mostu.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Valouch

Datum: 2001

Studie řešení parteru Břevnov - Tejnka

Studie řešení parteru v oblasti Břevnov – Tejnka jako podklad pro projekt opravy komunikací. V rámci projektu „Opravy komunikací v oblasti Břevnova – zprac. VIN Consult s.r.o. ing. Biegl – je řešeno i území vyhlášené památkové zóny Tejnka. Toto území, zahrnující oblast ulic Nad Tejnkou, Za Strahovem a U dvora je zejména z hlediska památkové ochrany velmi exponované. Územím prochází trasa bývalé poutní cesty z Lorety do Hájku u Červeného Újezda, která se postupně obnovuje.

Podzemní hromadné garáže a řešení parteru Praha 6 – Dejvická ul

Dopravně-urbanistická studie kapacitních variant návrhu a umístění podzemních hromadných garáží a řešení parteru Dejvické třídy V Praze 6 – Dejvicích.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. K. Valouch, ing. Jana Machačová – PUDIS a.s.

Datum: 2004

Podzemní garáže a řešení parteru Praha 10 - Čechovo náměstí

Studie řešení parteru náměstí jako hlavní shromažďovací prostor Prahy 10 s podzemním parkingem.

Klient: Městská část Praha 10

Autor: ing. arch. K. Valouch

Datum: 2005

Syndicate content