NÁVRH ŘEŠENÍ „PARKU EVROPY“ V PRAZE 6

NÁVRH ŘEŠENÍ „PARKU EVROPY“ V PRAZE 6.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 12/2012

Záměrem a cílem rekonstrukce parkové plochy mezi Evropskou třídou a ul. Velvarskou je vytvořit zde městský prostor, symbolizující vztahy Městské části Praha 6 s evropskými městy, se kterými má (nebo výhledově bude mít) Praha 6 v tomto ohledu družební kontakty.

Jedná se o tato města: Bayreuth ve Spolkové republice Německo, Poreč v Chorvatsku, městská část Wien 6 v Rakousku, městská čtvrť Paris – Drancy ve Francii, město Rocegno del Terne v severní Itálii a Sankt Petěrgurg v Ruské federaci. Potenciálně je potřeba počítat s možností rozšíření počtu družebních měst minimálně o dvě další místa.

Družební města by měla být symbolizována nově vysazenými stromy pod záštitou jednotlivých měst a jejich mateřských zemí tak, aby tato místa umožňovala příležitostné společenské, vzpomínkové a kulturní akce a trvale připomínala družební vztahy s Městskou částí Praha 6.

S tímto hlavním cílem souvisí logicky i celková rekonstrukce parkové plochy, dořešení dopravy a parkování zejména ve Velvarské ulici a vytvoření nového městského shromažďovacího prostoru pro pořádání různých společenských a kulturních akcí, spojených nejen s družebními vztahy a s evropskými městy, ale s celkovým politicko-společenským procesem evropské spolupráce.