Urbanistické projekty, územní plány

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ STRUHAŘOV

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ STRUHAŘOV

Klient: Městský úřad Říčany

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 12/2018

Studie využití a úprav parteru vybraných veřejných prostranství v obci Struhařov – celkem 16 lokalit různého charakteru od původního jádra obce, rozvojové obytné lokality, místní přírodní, sportovní a rekreační areály, rozšíření hřbitova, cesty do volné krajiny a další.

REGENERACE PROSTORU BAROKNÍHO OPEVNĚNÍ SEVERNĚ OD PRAŽSKÉHO HRADU

REGENERACE PROSTORU BAROKNÍHO OPEVNĚNÍ SEVERNĚ OD PRAŽSKÉHO HRADU

Klient: Městská část Praha 6 – spolupráce pro SATRA s.r.o.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Spolupráce: ing. Pavel Šourek, Michal Jaňour - SATRA

Datum: 12/2012

Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6

Soutěžní návrh pro ideovou soutěž přestavby industriálního území a areálu ruzyňských kasáren na novou obytnou čtvrť – návrh postoupil do posledního kola výběru, ale nebyl oceněn.

Autor: ing. arch. Klement Valouch

Spolupráce: ing. arch. Jiřina Sedláčková, Viktor Valouch

Datum: 08/2010

Obytný soubor Khilda – Ammán – Jordánsko

Soutěžní návrh obytné zástavby ve čtvrti Khilda v hlavním městě Jordánska – Ammánu

Mezinárodní urbanisticko – architektonická soutěž - 2. Cena

Autoři: ing. arch. Jan Fibiger, ing. arch. Jiří Kos, ing. arch. Zdeněk Kotas, ing. arch. Jiřina Sedláčková, ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Jiří Vasiluk

Datum: 1984

Urbanistická studie Dolní Měcholupy – Ke slatinám

Variantní urbanistická studie možnosti využití území pro obytnou a komerční zástavbu

Klient: soukromý subjekt

Autoři: ing. arch. Valouch, ing. arch. Heidler, ing. arch. Ehl

Datum: 1992

Urbanistická studie Střížkovská - Davídkova

Urbanistická studie oblasti kolem ulic Střížkovská a Davídkova v Praze 8.

Klient: Útvar hlavního architekta hl. m. Prahy

Autoři: VHE a spol. - Ing. arch. Valouch, ing. arch. Ehl, ing. arch. Heidler

Datum: 1992

Urbanistická studie Smíchov

Urbanistická studie přestavby centrální a jižní části Prahy 5 – Smíchova na novou městskou čtvrť.

Klient: Útvar hlavního architekta hl. m. Prahy

Autoři: VHE a spol. - Ing. arch. Valouch, ing. arch. Sedláčková, ing. arch. Ehl, ing. arch. Heidler, A + R SYSTÉM – ing. arch. Hrůza, ing. arch. Obermann, ing. arch. Dufek, ing. Sadílek

Datum: 1994

Urbanistická studie Praha-Karlín (U nádražní lávky-Pobřežní)

Urbanistická zastavovací studie území západní části Rohanského ostrova v Karlíně.

Klient: AHI s.r.o.

Autoři: ing. arch. Valouch, ing. arch. Heidler, ing. arch. Ehl, ing. arch. Sedláčková

Datum: 1995

Územní plán SÚ Praha - Horní Počernice

Územní plán sídelního útvaru Horní Počernice + urbanistické studie dílčích rozvojových oblastí Horních Počernic.

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Autoři: Ing.arch. Valouch, Ing.arch. Sedláčková, ing. Rittenauer – DHV CR, ing. Thomasová – PPU Babtie

Datum: 1996

Syndicate content