ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ STRUHAŘOV

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ STRUHAŘOV

Klient: Městský úřad Říčany

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 12/2018

Studie využití a úprav parteru vybraných veřejných prostranství v obci Struhařov – celkem 16 lokalit různého charakteru od původního jádra obce, rozvojové obytné lokality, místní přírodní, sportovní a rekreační areály, rozšíření hřbitova, cesty do volné krajiny a další.