Útvar rozvoje hl. m. Prahy

OVĚŘOVACÍ STUDIE NOVÝCH TRAMVAJOVÝCH TRATÍ PODBABA – SUCHDOL A PODBABA - BOHNICE

OVĚŘOVACÍ STUDIE NOVÝCH TRAMVAJOVÝCH TRATÍ PODBABA – SUCHDOL A PODBABA - BOHNICE

Klient: IPR hl. m. Prahy – subdodávka pro Metroprojekt a.s.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 12/2016

Návrh nových tramvajových tras včetně úprav parteru souvisejícího území v oblasti Podbaba – Suchdol a Podbaba - Bohnice.

ZKLIDNĚNÍ SEVEROJIŽNÍ MAGISTRÁLY

ZKLIDNĚNÍ SEVEROJIŽNÍ MAGISTRÁLY - KONCEPČNÍ STUDIE

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy – spolupráce pro SATRA s.r.o.

Autor urbanistického návrhu:   Ing. arch. Klement Valouch

Spolupráce:       ing. Pavel Šourek, ing. Lukáš Rákosník, Michal Jaňour a kol. – SATRA

                               Ing. arch. Jiřina Sedláčková, Barbora Báčová – VHE a spol.

Syndicate content