ÚZEMNÍ OVĚŘOVACÍ STUDIE TROJA – PELC TYROLKA

ÚZEMNÍ OVĚŘOVACÍ STUDIE TROJA – PELC TYROLKA

Ověřovací územní studie rozvojového území V Praze – Troji a Libni, řešící rozvojové rezervy nového kampusu University Karlovy Pelc-Tyrolka a navazující parkové a sportovní plochy podél trasy Městského okruhu a oblast předmostí nového Trojského mostu. V oblasti Troji se řešení zabývá především využitím ploch podél Vltavy pro sportovně-rekreační aktivity a zeleň, jižně od stávající zástavby Troje řeší rozvojové plochy nízkopodlažní a rodinné obytné zástavby s rekreačním zázemím a vybaveností. Součástí řešení je i systém dopravní obsluhy a parkování pražské Zoologické zahrady.

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy                                                                    

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch & Ing. arch. Jiřina Sedláčková, spolupráce ing. P. Šourek a kol. – SATRA s.r.o.

Datum: 10/2011