Studie řešení parteru Břevnov - Tejnka

Studie řešení parteru v oblasti Břevnov – Tejnka jako podklad pro projekt opravy komunikací. V rámci projektu „Opravy komunikací v oblasti Břevnova – zprac. VIN Consult s.r.o. ing. Biegl – je řešeno i území vyhlášené památkové zóny Tejnka. Toto území, zahrnující oblast ulic Nad Tejnkou, Za Strahovem a U dvora je zejména z hlediska památkové ochrany velmi exponované. Územím prochází trasa bývalé poutní cesty z Lorety do Hájku u Červeného Újezda, která se postupně obnovuje. V návrhu řešení parteru památkové zóny Tejnka i přilehlé oblasti je trasa poutní cesty připomenuta mozaikovými symboly v dlažbě, navrženými po cca 60 – 80 metrech (na dohled). Jako motiv pro symbol poutní cesta byl zvolen stylizovaný raně křesťanský symbol kříže, tak, jak jej známe např. z raně křesťanských mozaik dlažby chrámu v italské Aquileji, pocházejících ze 4. století i z dalších raně křesťanských duchovních staveb.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. K. Valouch

Datum: 2003