Urbanistická ověřovací studie území Čína v Praze - Hloubětíně

Urbanistická studie využití území Čína v bývalé průmyslové oblasti Vysočany – Hloubětín pro novou obytnou čtvrť – podklad pro výjimku ze stavební uzávěry VRÚ Vysočany.

Klient: Kavčí Hory a.s., IMOS a.s.

Autor: Ing. arch. K. Valouch, spolupráce ing. arch. J. Sedláčková, ing. J. Petr – PUDIS a.s.

Datum: 2005