Dopravně – urbanistická studie Praha 6 - Vokovice

Zpracování dopravně – urbanistické studie Vokovic bylo iniciováno dlouhodobými kapacitními problémy komunikační sítě a zejména připojení celé oblasti v jediné křižovatce ul. Vokovické a Evropské. Situace je dále zhoršována jednak častým využíváním spojky ul. Na Krutci ve směru Jenerálka - Evropská a jednak nárazovými špičkami příjezdů a odjezdů rekreačně – sportovního areálu Džbán.

V I. etapě dopravně – urbanistické studie byly vytypovány návrhy na zlepšení dopravní situace ve Vokovicích. Po projednání vytypovaných návrhů byly do další etapy pro detailnější prověření vybrány 3 varianty dopravních úprav:

·         Varianta A – řešící dopravní obsluhu sportovně-rekreační oblasti Džbán

·         Varianta B – řešící dopravní napojení oblasti Vokovické ulice z křižovatky Evropská – Alžírská

·         Varianta C – řešící obchvat připravované zástavby Na Krutci po hraně bývalé skládky a rokle.

 

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. K. Valouch, spolupráce Petr Kotlaba – PUDIS a.s.

Datum: 2004