Část městského okruhu Praha - Špejchar-Pelc Tyrolka

Urbanisticko – architektonické řešení části stavby Městského okruhu v prostoru vyústění tunelu Blanka v Troji – studie a DÚR.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI a SATRA s.r.o.

Autor: Ing. arch. K. Valouch

Datum 2004