Přístav Praha-Smíchov

Urbanisticko – architektonická studie využití území západního břehu Smíchovského přístavu pro bydlení a vybavenost - podklad pro změnu územního plánu hl. m. Prahy

Klient: České přístavy a.s.

Autor: Ing.arch. K. Valouch

Datum: 2003