Technická ověřovací studie Břevnovské radiály

Urbanisticko – architektonické řešení návrhu Břevnovské radiály mezi pražským Silničním okruhem a MÚK Malovanka

Klient: CITYPLAN s.r.o.

Autor: ing. arch. Valouch

Datum: 2001