Radlická radiála - DUR – urbanistické a architektonické řešení

Urbanistické a architektonické řešení Radlické radiály v rámci dokumentace pro územní řízení.

Klient: Satra s.r.o + PUDIS a.s.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 09/2010