PIETNÍ PARK ZLIČÍN

PIETNÍ PARK PRO ZVÍŘATA CHOVANÁ V DOMÁCÍCH CHOVECH – PRAHA ZLIČÍN - DUR

Klient: Benefit Development a.s.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 07/2013

Předmětem záměru je vybudování „Pietního parku pro zvířata, chovaná v zájmových chovech“ – tedy ploch pro pohřbívání ostatků drobných zvířat z domácích chovů včetně zřízení urnového háje, kolumbária a rozptylové loučky. Dále se zde jedná o umístění staveb a objektů pro provoz a údržbu – provozní budovy se zařízením pro spalování drobných domácích zvířat, bytem správce a kanceláří ostrahy areálu, prodejny potřeb pro pohřbívání a péči o urnové hroby, provozní objekt s garážemi služebních vozidel, kamenickou dílnou a zahradnictvím pro provoz a údržbu areálu.