Soukromý subjekt

VINAŘSKÁ USEDLOST ZAJEČÍ

VINAŘSKÁ USEDLOST ZAJEČÍ

Klient: soukromý subjekt

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Jiřina Sedláčková

Datum: 02/2017

Architektonická studie rodinné vinařské usedlosti, zahrnující obytný objekt, výrobní část vinařství a rekreační rodinné domky včetně celkového řešení areálu vinic a sadů v Zaječí (JM).

VINAŘSTVÍ MIKULÁŠEK - VIČICE

Klient: Vičické vinařství Mikulášek s.r.o.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, ing. arch. Jiřina Sedláčková

Datum: 08/2014

Studie nového objektu vinařství ve Vičicích u Chomutova. Objekt vinařství (včetně technologické části výroby a skladování vína) je zapuštěn do svahu vinohradu. Provozní a prostorové řešení počítá s šetrnou gravitační technologií výroby vína. Výrobní část je doplněna prostory vinného sklepa, vinotéky a občerstvení s venkovní terasou pro návštěvníky a turisty.

PIETNÍ PARK ZLIČÍN

PIETNÍ PARK PRO ZVÍŘATA CHOVANÁ V DOMÁCÍCH CHOVECH – PRAHA ZLIČÍN - DUR

Klient: Benefit Development a.s.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 07/2013

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM VŠCHT PRAHA

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM VŠCHT PRAHA

Klient: Vysoká škola chemicko-technologická

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, Bc. Viktor Valouch

Datum: 01/2014

Návrh úpravy komunikačního prostoru budovy VŠCHT od prof. Antonína Engela pro potřeby Návštěvnického centra, sloužícího jako prostoru pro komunikaci s oficiálními i neoficiálními návštěvami vysoké školy, budoucími studenty apod.

Syndicate content