NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM VŠCHT PRAHA

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM VŠCHT PRAHA

Klient: Vysoká škola chemicko-technologická

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, Bc. Viktor Valouch

Datum: 01/2014

Návrh úpravy komunikačního prostoru budovy VŠCHT od prof. Antonína Engela pro potřeby Návštěvnického centra, sloužícího jako prostoru pro komunikaci s oficiálními i neoficiálními návštěvami vysoké školy, budoucími studenty apod.