Územní studie KCD - Kolbenka & DIZ

Územní studie KCD - Kolbenka & DIZ
Územní studie regenerace území Kolbenova City Development - bývalých továren ČKD v Praze Vysočanech. Koncepce přeměny „brownfields“ na novou polyfunkční městskou obytnou čtvrť s vazbou na stanici metra Kolbenova a na rekreační plochy zeleně podél Rokytky.
Klient: Kolbenova City Development a.s.
Autoři: Ing. arch. Klement Valouch a Ing. arch. Jiřina Sedláčková, ing. J. Míka (PROMIKA), ing. J. Thomasová (PPU s.r.o.)
Datum: 09/2008