PARKOVACÍ DŮM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PARKOVACÍ DŮM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Klient: Městský úřad České Budějovice

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 04/2016

Architektonická objemová a zastavovací studie nadzemního parkovacího domu v Českých Budějovicích včetně řešení souvisejícího parteru a dopravního napojení.