Doprava v klidu, hromadné garáže

Hromadné garáže Praha 11 – Brandlova východ

Studie objektu nadzemních hromadných garáží v Brandlově ul v Praze 11 - Chodově.

Klient: Jihoměstská parkovací a.s.

Autor: ing. arch. Klement Valouch, spolupráce M.O.Z. Consult – ing. Petr Horský

Datum: 01/2010

Lokalizační studie hromadných garáží na území hl. m. Prahy

Lokalizační studie umístění a řešení hromadných garáží v 28 lokalitách hl. m. Prahy

Přehled řešených lokalit:

Podzemní hromadné garáže a řešení parteru Praha 6 – Dejvická ul

Dopravně-urbanistická studie kapacitních variant návrhu a umístění podzemních hromadných garáží a řešení parteru Dejvické třídy V Praze 6 – Dejvicích.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. K. Valouch, ing. Jana Machačová – PUDIS a.s.

Datum: 2004

Podzemní garáže a řešení parteru Praha 10 - Čechovo náměstí

Studie řešení parteru náměstí jako hlavní shromažďovací prostor Prahy 10 s podzemním parkingem.

Klient: Městská část Praha 10

Autor: ing. arch. K. Valouch

Datum: 2005

Parter a podzemní garáže Puškinovo náměstí - Praha 6

Návrh podzemních garáží a řešení parteru Puškinova náměstí v Praze 6 – Dejvicích.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: ing. arch. K. Valouch, ing. Pavel Krásný – PUDIS a.s.

Datum: 2005 - 2006

Hromadné garáže Praha 6 - Velflíkova

Studie podzemních hromadných garáží a úpravy parteru vnitrobloku Praha 6 – Velflíkova ul.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. Václav Krch PUDIS a.s.

Datum: 2005

Hromadné garáže Praha - Oblouková ulice

Variantní studie objektu hromadných garáží a administrativní budovy ve vnitrobloku v Obloukové ulici v Praze 10.

Klient: Městská část Praha 10

Autor: ing. arch. Klement Valouch

Datum: 2005

Hromadné garáže Praha 10 – Vršovická - Sportovní ulice

Studie objektu hromadných garáží na nároží Vršovické a  Sportovní ulice v Praze 10.

Klient: Městská část Praha 10

Autor: ing. arch. Klement Valouch

Datum: 2005

Hromadné garáže Praha 10 – Vršovické náměstí

Studie objektu podzemních hromadných garáží pod Vršovickým náměstím v Praze 10.

Klient: Městská část Praha 10

Autor: ing. arch. Klement Valouch

Datum: 2005

Hromadné garáže Praha 10 – Za Strašnickou vozovnou

Studie objektu podzemních hromadných garáží a administrativního objektu v ulici Za Strašnickou vozovnou v Praze 10 - Strašnicích.

Klient: Městská část Praha 10

Autor: ing. arch. Klement Valouch

Datum: 2005

Syndicate content