MO BLANKA - TECHNICKO-ARCHITEKTONICKÁ DOKUMENTACE OKOLÍ KŘIŽOVATKY PRAŠNÝ MOST

MO BLANKA - TECHNICKO-ARCHITEKTONICKÁ DOKUMENTACE OKOLÍ KŘIŽOVATKY PRAŠNÝ MOST

Klient: OMI MHMP – spolupráce pro PUDIS a.s..

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Spolupráce: ing. Arnošt Zeman a kol. - PUDIS

Datum: 03/2013

V oblasti křižovatky Prašný most došlo zejména v souvislosti se změnou nivelety tunelů a následných úprav objektu podzemních garáží nad tunelem k významným změnám oproti původní zadávací dokumentaci stavby. Předmětem této práce je tedy především zpracování aktuální technicko-architektonické dokumentace prostoru křižovatky a souvisejících objektů, která umožní jejich koordinaci a věcnou, technickou a architektonickou stabilizaci tak, aby bylo možné následně navázat zpracováním realizační dokumentace jednotlivých objektů.