„PLEČNIKOVA ALEJ“ – STUDIE REKONSTRUKCE UL. U PRAŠNÉHO MOSTU

„PLEČNIKOVA ALEJ“ – STUDIE REKONSTRUKCE UL. U PRAŠNÉHO MOSTU

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: studie 12/2016, DSP 12/2019

·         Studie  a DSP rekonstrukce parteru ul. U Prašného mostu s odkazy na bývalé barokní opevnění Prahy (symbolická brána) a dílo hradního architekta Josipa Plečnika (Plečnikův pomník a alej) s připomenutím někdejší tramvajové trati (nejprudší v Praze).

·         Studie vychází z předchozí práce „REGENERACE OBLASTI PRAŽSKÉHO OPEVNĚNÍ SEVERNĚ OD PRAŽSKÉHO HRADU“, zpracované pro MČ Praha 6 společností SARTA s.r.o. (spolupráce VHE a spol., s.r.o.) v roce 2012. Studie byla projednána ve výborech MČ Praha 6 a doporučena jako koncepční podkladový materiál pro další přípravu rozvoje a regenerace tohoto území.

·         Hlavním cílem projektu je připravit podklad pro regeneraci tohoto významného městského prostoru na okraji Pražské památkové rezervace a projednat s hlavními zainteresovanými složkami (MČ Praha 6, IPR hl. m. Prahy, OPP MHMP, ODA MHMP, TSK Praha, NPÚ Praha, Správa Pražského hradu…) základní koncepční záměr a podkladový materiál pro další kroky projektové a realizační přípravy.