TECHNICKÁ STUDIE PRO OBLAST BUTOVIC A JINONIC

TECHNICKÁ STUDIE PRO OBLAST BUTOVIC A JINONIC

Klient: Hlavní město Praha, odbor INV

Autor: ing. arch. Klement Valouch

Spolupráce: PUDIS a.s.

Datum: 11/2018

Studie navazující na DÚR Radlické radiály, která prověřuje možnosti dopravního zklidnění území souvisejícího se stavbou RR. Studie navrhuje v rámci zklidnění nové uspořádání a řešení hlavních veřejných prostorů – Jinonické návsi, hlavních uličních prostorů ulic Karlštejnské, Butovické, Pod Vidoulí, Na Pomezí a Klikaté, prostoru před Tyršovou školou a Waldorfskou školou v Butovicích.