Tunel Botanica – Radlická radiála

Variantní studie řešení protihlukové ochrany Radlické radiály a uspořádání území v prostoru poblíž sídliště Botanica.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI, kooperace pro PUDIS a.s.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch, spolupráce ing. Lukáš Kořínek - PUDIS a.s.

Datum: 01/2010