Komunikace Evropská-Svatovítská

Urbanisticko – architektonické řešení pro DÚR nového dopravního propojení mezi Svatovítskou a Evropskou třídou podél železniční trati.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI a PUDIS a.s.

Autor: Ing. arch. K. Valouch, spolupráce ing. Pavel Krásný, ing. Ladislav Čabrádek (PUDIS a.s.)

Datum: 08/2010