Dopravně urbanistická studie souvisejícího území Libeňské spojky

Dopravně-urbanistická studie řešení širšího a souvisejícího území Libeňské spojky v Praze 8 – Libni.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI (kooperace pro SATRA s.r.o.)

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch a Ing. arch. Jiřina Sedláčková, spolupráce ing. Pavel Šourek, ing. Pavel Kraus, Michal  Jaňour – SATRA s.r.o.

Datum: 06/2007