Studie ověření situování výškových objektů v území nádraží Smíchov v Praze 5

Rozbor problematiky výškových staveb obecně a z hlediska podmínek Prahy, variantní ověření podmínek pro situování těchto staveb v rámci rozvojového prostoru US Nádraží Smíchov.

Klient: SEKYRA GROUP a.s.

Autoři: Ing. arch. Valouch a Ing. arch. Sedláčková, Ing. arch. Hrůza, ing arch. Obermann a Ing. arch. Landa (A+R SYSTEM s.r.o.)

Datum: 05/2007