Lysolaje park

Podkladová studie pro návrh změny územního plánu – využití území v Praze – Lysolajích pro lokalitu vilové obytné zástavby.

Klient: soukromý subjekt

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 11/2007