Cyklistická a pěší lávka Podbaba v Praze 6

Návrh pěší a cyklistické lávky přes Vltavu na severním cípu Císařského ostrova propojující Podbabskou ulici a Podhoří.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI, kooperace pro Hydroprojekt a.s.

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum: 11/2007