EIA silniční okruh stavba 520

Podklady pro hodnocení EIA Silničního okruhu kolem Prahy v úseku Březiněves – Satalice (stavba 520) – hodnocení ÚPD dotčených obcí a vlivu trasy na urbanizaci.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI, kooperace pro PUDIS a.s.

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch a Ing. arch. Jiřina Sedláčková

Datum: 08/2007