Zelený pás Dejvic - II. a III. etapa

Urbanisticko-architektonická studie řešení parteru tzv. „Zeleného pásu Dejvic“ v prostoru ul. Thákurovy v Praze 6 – II. etapa mezi ul. Evropskou a Seminární, III. etapa – předpolí Arcibiskupského semináře mezi Seminární a Salabovou ulicí.

Klient: Městská část Praha 6

Autor: Ing. arch. Klement Valouch

Datum:  01/2006