Urbanistická studie Horní Počernice - východ

Urbanistická studie rozvojové oblasti Horní Počernice – východ (cca 200 ha), určené především pro nízkopodlažní a rodinnou obytnou zástavbu, řešení přeložky komunikace II/611. Podklad pro změnu územního plánu hl. m. Prahy.

Klient: soukromý subjekt a Městská část Horní Počernice

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch & Ing. arch. Jiřina Sedláčková, dopravní řešení A.D.O. - ing. J. Lebeda a DIPRO s.r.o., technická infrastruktura PPU Babtie – ing. Thomasová a kol.

Datum: 06/2006