Urbanistická studie VRÚ PELC-TYROLKA

Urbanistická studie velkého rozvojového území Pelc-Tyrolka, řešící rozvojové rezervy vysokoškolského areálu University Karlovy, parkové a sportovní plochy podél trasy Městského okruhu a oblast předmostí nového Trojského mostu.

Klient: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Autoři: Ing. arch. Klement Valouch & Ing. arch. Jiřina Sedláčková, spolupráce ing. A. Butovič a kol. – SATRA s.r.o.

Datum: 11/2006