Urbanistická studie prostoru kolem křižovatky Prašný most

Urbanisticko – architektonické řešení a úpravy prostoru kolem mimoúrovňové křižovatky Městského okruhu Prašný most v Praze 6.

Klient: Magistrát hl. m. Prahy – OMI a PUDIS a.s.

Autor: Ing. arch. K. Valouch, spolupráce ing. Arnošt Zeman, ing. Ladislav Čabrádek (PUDIS a.s.)

Datum: 07/2010